KANARIA 1
Vogelvereniging
AANGESLOTEN BIJ DE ALG.NED.BOND VAN VOGELHOUDERS
Agenda sportavonden 2015


15 Januari 2015

19 Februari 2015

19 Maart 2015

16 April 2015

21 Mei 2015

Juni/Juli/Augustus

17 September 2015

15 Oktober 2015

12 t/m 15 November

17 December 2015

20.00uur tot 22.00uur        Sportavond

20.00uur tot 22.00uur        Sportavond

20.00uur tot 22.00uur        Jaarvergadering

20.00uur tot 22.00uur        Sportavond

20.00uur tot 22.00uur        Sportavond

Vakantie

20.00uur tot 22.00uur        Sportavond

20.00uur tot 22.00uur        Voorbeschouwing TT

TENTOONSTELLING

20.00uur tot 22.00uur        Nabeschouwing TT